İNOVERA, Yenilikçi yaklaşım ve çözümleri ile kamu öncelikli olmak üzere yüksek hacimli bilgi sistemleri projeleri geliştirmektedir. Projelerinde sürdürülebilirliği, kuruma bilgi transferi ve süreçlerinin iyileştirilmesini hedefler.Daha fazla

İhtiyaç Analizi

Kurum ihtiyaç ve mevzuatına uygun olarak proje kapsamının ve gereksinimlerinin tanımlanması.

Projelendirme

Ürünlerin konuşlandırılması, uyarlama ve geliştirme ihtiyaçlarının takvimlendirilmesi.

Geliştirme

Uyarlama ve geliştirme süreci, kurum içi ekipler v.b. katılımı sağlanablir.

Uygulama ve Sürdürülebilirlik

Geliştirilen proje uygulamaya alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. Kurum içi ekipler, destek süreci.

-->


Sosyal Medya